Wybory, wybory...

Za niecałe 6 tygodni WYBORY do Sejmu i Senatu. Nie sposób przechodzić obojętnie obok wydarzeń politycznych w kraju.

Zaangażowaliśmy się w działalność KODu, który poległ w ogniu walki…

Pozostały wspaniałe idee i inicjatywy społeczne i obywatelskie, które dzisiaj reprezentuje MAGDALENA FILIKS od czterech lat aktywnie działająca na rzecz praw obywatelskich i praworządności.

Magda postanowiła kandydować do Parlamentu z rekomendacji ruchów społecznych.

W miarę naszych możliwości wspieramy ją w jej kampanii wyborczej.

Jej hasła to: 5 x TAK:

- dla ochrony zdrowia

- dla godnego życia seniorów

- dla edukacji i kultury

- dla ekologii

- dla demokracji

Filiks

W dniu 04.09.2019 konferencją prasową zorganizowaną „pod Orłami” rozpoczęła swoją kampanię wyborczą.

Indywidualności, które wspierają Magdalenę Filiks to:

Władysław Frasyniuk, Andrzej Rzepliński, Bogdan Borusewicz, Henryka Krzywonos.

Na dzisiejszej konferencji zabrał głos Andrzej Milczanowski. 

Dodaj komentarz